Wotum zaufania i absolutorium jednogłośne

Burmistrz Grzegorz Gajewski jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Spośród 11 obecnych na sali radnych wszyscy głosowali za.

Deficyt przekształcił się nadwyżkę

Burmistrz Grzegorz Gajewski przedstawił najważniejsze wnioski wynikające z przedstawionego raportu o stanie gminy. - Od 2000 r. ubyło dwa tysiące osób, co roku zmniejsza się populacja o około 100 osób – mówił burmistrz. – Tylko w jednym roku przybyło kilka osób. To jest nasza największa bolączka. Wyjeżdżają ludzie młodzi. Jeśli nie zatrzymamy tego trendu, to będzie się to negatywnie odbijać na przyszłości gminy. Mniejsza liczba mieszkańców to mniejsze podatki. Musimy tworzyć miejsca pracy, warunki dla podmiotów zewnętrznych. Ta szansa otwiera się w związku z budową obwodnicy .

            Grzegorz Gajewski podkreślił, że wotum zaufania jest dla niego bardziej cenne niż absolutorium, bo ocenia konkretną pracę burmistrza. Z kolei absolutorium dotyczy wykonania budżetu. W dyskusji o raporcie wypowiadali się radni Wiesław Suska i Rafał Schab

 

Skarbnik Martyna Rusak przypomniała, że ostatecznie po wszystkich zmianach dochody gminy w 2019 r. wyniosły 50,5 mln zł, zaś wydatki 45,9 mln zł. Pozytywnym zjawiskiem był znaczący wzrost dochodów własnych gminy, które wyniosły 18,7 mln zł i wzrosły o 6 mln zł. O około 939 tys. zł spadło zadłużenie naszej gminy. Planowany deficyt budżetowy przekształcił się ostatecznie w nadwyżkę w wysokości ponad 4,6 mln zł.

Podobną kwotę wydano w Opatowie w 2019 roku na inwestycje. Połowa, ponad 2,3 miliona złotych, pochodziła z dotacji. Jedną z najważniejszych inwestycji w gminie, była modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budową stacji uzdatniania wody. Kosztowała ponad 2 mln zł, w tym połowa pochodziła ze środków zewnętrznych.

Około 950 tys. zł kosztowała przebudowa ulicy Czernika, kolejne 309 tys. zł  przebudowa ulicy Nowej. Remontu doczekała się droga w miejscowości Nikisiałka Mała. Dokonano również za 539 tys. zł adaptacji budynków przy ulicach Leszka Czarnego i Sienkiewicza, z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Kolejne 200 tys. zł wydano na modernizację budynków komunalnych.

Pieniądze potrzebne na inwestycje

Burmistrz Grzegorz Gajewski przypomniał, że budżet został przygotowany przez poprzednią administrację burmistrza Andrzeja Chanieckiego. Były wprowadzone zmiany, często niepopularne. Pojawiła się duża nadwyżka.  

- Taka nadwyżka nie jest korzystnym elementem w gminie, bo powinna być wydana na potrzeby mieszkańców – nie ukrywał burmistrz. - Jednak te pieniądze są nam potrzebne na prowadzenie inwestycji, na wydatki, które czekają nas w najbliższych trzech latach i kolejnych. W najbliższym czasie powinniśmy poczynić inwestycje o wartości około 40 mln zł.

Podziękowania za współpracę

Po uzyskaniu jednogłośnego absolutorium burmistrz podziękował radnym za akceptację jego kierunku działania. Podkreślił, że w samorządzie Opatowa nie ma podziałów politycznych. Wszyscy działają dla dobra mieszkańców. - Nie byłoby sukcesu, gdyby nie wsparcie moich współpracowników – podkreślił. – Dziękuję pani skarbnik Martynie Rusak, zastępcy Marcinowi Słapkowi, który nadaje ton pracy, że nam trudno nadążyć, sekretarzowi Hubertowi Dziadczykowskiemu, wszystkim kierownikom, którzy  nadzorują referaty. To jest zasługa wszystkich państwa, ja pełnię tylko rolę koordynacyjną i ponoszę odpowiedzialność za to, co się dzieje.

Grzegorz Gajewski nie ukrywał, że niewiele gmina by zrobiła, gdyby nie wsparcie wojewody, marszałka i ich służb. Wbrew kampanii wyborczej, że takiej pomocy nie będzie, gdy wygra inna opcja. Tylko w tych dniach są rozstrzygane trzy duże przetargi na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Burmistrz podziękował mieszkańcom za zaufanie, wyrozumiałość. Wiadomo, nie ma ludzi nieomylnych. Przyjmuje krytykę konstruktywną. Życzy powodzenia, sukces będzie naszym wspólnym sukcesem.

Burmistrz podziękował żonie za zrozumienie jego trudnej pracy, czasami niewdzięcznej, nie tak pięknej jak wydawać by się mogło z zewnątrz, bo odpowiedzialnej, nerwowej. - My jesteśmy w tym miejscy, gdzie jesteśmy – powiedział. . Chociaż pozycja wyjściowa nie była i nie jest dobra. Jesteśmy jedną z gmin na końcu w kraju w według pisma samorządowego „Wspólnota”. Krok po kroku musimy się  wspinać coraz wyżej, 

Z pięknymi słowami wystąpiła przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Wrzołek, która osobiście podziękowała za współpracę z burmistrzem, Pogratulowała jednogłośnego wotum zaufania i absolutorium.

W części sesji uczestniczył starosta opatowski Tomasz Staniek, który podziękował burmistrzowi za dobrą, wręcz modelową współpracę. – O takiej współpracy, o tak dobrych relacjach marzyliśmy przed dziesięciu laty – podkreślił starosta. - Doczekaliśmy się takich czasów w zakresie kultury, edukacji, infrastruktury. Wspólnie z burmistrzem chcemy promować Opatów i ziemię opatowską poprzez tradycje templariuszy. Widzimy, jak szpital kwitnie. Dziękuję radnym, szczególnie Rafałowi Schabowi i Krzysztofowi Kawalcowi, za  osobiste wsparcie naszej lecznicy.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05