„Czyste powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż źródła ciepła oraz przeprowadzić termomodernizacje budynku.

Ulotka informacyjna - POBIERZ .pdf

Broszura - POBIERZ .pdf