OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem  Nr 1/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego, część gminy Opatów obejmująca miasto Opatów oraz miejscowości; Adamów, Balbinów, Brzezie, Kornacice, Lipowa, Nikisiałka Duża (część miejscowości), Podole, Rosochy, Wąworków (część miejscowości), Zochcinek (część miejscowości) został uznany za obszar zagrożony.

W związku z §3 w/w Rozporządzenia  na obszarze zagrożonym  nakazuje się stosowanie mat dezynfekcyjnych i środków dezynfekujących oraz zasad  higieny osobistej, czyszczenie i odkażanie sprzętu i urządzeń używanych do obsługi drobiu oraz zakazuje się wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób lub inne ptaki drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj; wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych; organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; organizowania polowań na ptaki łowne; wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. Wszelkie niepokojące objawy chorobowe występujące u drobiu należy zgłaszać do lekarzy weterynarii lub do Inspekcji Weterynaryjnej

                                                                                                     Burmistrz

                                                                                           Miasta i Gminy Opatów

                                                                                           /Grzegorz Gajewski/