OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego, część gminy Opatów obejmująca miasto Opatów oraz miejscowości; Adamów, Balbinów, Brzezie, Kornacice, Lipowa, Nikisiałka Duża (część miejscowości), Podole, Rosochy, Wąworków (część miejscowości), Zochcinek (część miejscowości) został uznany za obszar zagrożony.

W związku z §3 ust. 2  pkt. 3 w/w Rozporządzenia  na obszarze zagrożonym zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,  dlatego też odwołuje się targ gołębi, ptactwa ozdobnego w dniach  21 lutego i 7 marca 2021r.

                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                          Miasta i Gminy Opatów

                                                                                                            /Grzegorz Gajewski/