Lista Odmian Zalecanych do uprawy na rok 2021

 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. 2021, poz. 129) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Izbą Rolniczą, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO, Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych i późnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, bobiku i soi

Lista Odmian Zalecanych na rok 2021

dla województwa świętokrzyskiego

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto ozime

1.  LINUS

1.  BOROWIK

1.  DAŃK. AMBER

2.  RGT KILIMANJARO 

2.  MELOMAN

2.  DANK. HADRON

3.  FORMACJA

3.  KASYNO

3.  DAŃK. SKAND

4.  RGT METRONOM

4.  SEKRET

4.  KWS DOLARO  F1

5.  ARTIST

5.  CARMELO

5.  KWS VINETTO  F1

6.  ROTAX

6.  ORINOKO

6.  PIANO F1

7.  TYTANIKA

7.  PORTO

 
 

8.  BELCANTO

 
   

 

Pszenica jara

Jęczmień jary

Owies

1.  GOPLANA

1.  ELLA

1.  BINGO

2.  VARIUS

2.  KWS VERMONT

2.  HARNAŚ

3.  JARLANKA

3.  ELDORADO

3.  MONSUN

4.  ATRAKCJA

4.  FARMER

4.  KOZAK

5.  MHR JUTRZENKA

5.  PILOTE

5.  FIGARO

6.  MERKAWA

6.  REZUS

6.  REFLEKS

7.  HARENDA

7.  RUNNER

 

8.  ALIBI

8.  KWS FANTEX

 
 

9.  MECENAS

 

 

 

 

 Ziemniak bardzo wczesny

Ziemniak wczesny

Ziemniak średniowczesny

 1.  DENAR

1.  BELLAROSA

  1.  SATINA

 2.  LORD

2.  GWIAZDA

  2.  TAJFUN

 3.  RIVIERA

3.  VINETA

  3.  JUREK

 

4.  BOHUN

  4.  LECH

Ziemniak średniopóźny i późny

     

  5.  OBERON

  1. JELLY
   
     

Łubin wąskolistny

Rzepak ozimy

Soja

 1.  BOLERO

      Odmiany populacyjne

      Średniowczesne

 2.  SALSA

1.  BIRDY

1.  ABELINA

 3.  TANGO

2.  ES VALEGRO

2.  OBELIX

 4.  DALBOR

3.  SY ILONA

Późne

    5.  SWING

Odmiany mieszańcowe

3.  ES COMANDOR

Łubin żółty

4.  ATORA  F1

4.  BRUNENSIS

5.  VIOLA

    1.  MISTER

5.  BONANZA  F1

 Bardzo późne

  2.  PUMA

6.  DK EXTRACT F1

 6.  KOFU

 

 

 7.  NAYA

     

 

   

Groch siewny

Bobik

 

    1.   ASTRONAUTE

1.  FERNANDO

 

  2.   BATUTA

2.  APOLLO

 

  3.  TYTUS

3.  CAPRI

 

  4.  OLIMP

4.  FANFARE

 

    5.   MANDARYN

5.  BOBAS

 

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. 

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona     w oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie świętokrzyskim w latach   2018-2020. 

Odmiany umieszczone na Liście Odmian Zalecanych wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w areale upraw.   

  • odm0
  • odm1
  • odm2