Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

27 - 500 Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
tel. 15 8681300
fax. 15 8684647


Napisz do nas

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres skrzynki EPUAP: /k0m61a2dsw/skrytka


Rachunek bankowy

Nr 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033


 NIP Gminy: 863-15-38-233

REGON Gminy: 830409844

Nr pokoju

Nr telefonu

Nazwa komórki organizacyjnej

1.

15 868 13 01

Punkt obsługi klienta i informacja turystyczna

2.

15 868 13 29

Ośrodek Pomocy Społecznej – Pracownicy Socjalni

3.

15 868 13 03

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, Usługi Opiekuńcze, Administracja

3a.

15 868 13 04

Ośrodek Pomocy Społecznej – Główna Księgowa, Informatyk

4.

15 868 13 05

Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik

7.

15 868 13 02

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne

7.

15 868 13 33

Ośrodek Pomocy Społecznej – Fundusz alimentacyjny

7a.

15 868 13 30

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenie Wychowawcze(500+)

7a.

15 868 13 39

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne – FAX

8.

15 868 13 09

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Dowody osobiste

8.

15 868 13 10

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Ewidencja ludności

9.

15 868 13 11

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji

– Ochrona Środowiska,

9.

15 868 13 06

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Gospodarka lokalowa

10.

15 868 13 12

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Ochrona zwierząt, zezwolenia na usunięcie drzew.

11.

15 868 13 27

Sekretarz Gminy

12.

15 868 13 14

Referat Finansowy – Księgowość

13.

15 868 13 15

Skarbnik Gminy

14.

15 868 13 16

Referat Finansowy – Podatki

14.

15 868 13 28

Referat Finansowy – Podatki

14a.

15 868 13 17

Referat Finansowy – Kasa

15.

15 868 13 18

Referat Organizacyjny - Obsługa Rady Miejskiej

16.

15 868 13 13

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Kierownik

16.

15 868 13 19

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Kierownik

– Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Środki unijne

17.

15 868 13 00

Burmistrz

18.

15 868 13 00

Sekretariat

19.

15 868 13 00

Zastępca Burmistrza

20.

15 868 13 22

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Kierownik USC, Działalność Gospodarcza

20a.

15 868 13 31

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

21.

15 868 13 32

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

22.

15 868 13 23

Referat Organizacyjny – Oświata

22.

15 868 13 24

Referat Organizacyjny – Kadry, Archiwum

23.

15 868 13 25

Radca Prawny

24.

15 868 13 26

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Drogownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne

24.

15 868 13 08

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Gospodarka Nieruchomościami

Wejście od

podwórka

15 868 13 07

Straż Miejska

There are no Contacts to display

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO