Termin konsultacji: 22.08.2016-12.09.2016 (22 dni)

Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji:

http://www.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=991:zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-diagnoza-czynnikow-i-zjawisk-kryzysowych&catid=54&Itemid=729&lang=pl

Sposób zbierania uwag:

Formularz uwag opublikowany na stronie internetowej w zakładce „Program Rewitalizacji 2016-2023”

Uwagi można było składać na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie adres: Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów lub przesyłać e-mailem do pana Jarosława Czuba – Urząd Miasta i Gminy Opatów e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pana Rafała Graczkowskiego – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zgłoszone uwagi: W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 22 sierpnia 2016r. do 12 września 2016r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Sposób rozpatrzenia uwag: nie dotyczy

W przypadku braku uwag nie sporządza się Raportu z konsultacji społecznych zawierającego zestawienia uwag i ich rozpatrzenia. W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie, do udostępnionego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wprowadza się do Diagnozy żadnych zmian.

Podsumowanie przygotował: Jarosław Czub

Zatwierdził:

Burmistrz

Andrzej Chaniecki

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO