„I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy
I woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie…
Prawdę o jeńcach tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.”

77   rocznica zbrodni katyńskiej

       Tragedia katyńska to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Polaków.

Rocznica zbrodni katyńskiej była powodem, dla którego uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 - Gimnazjum nr 2 w Opatowie wraz z harcerzami z naszej szkoły przygotowali capstrzyk, podczas którego uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Opracowali pamiątkowe ulotki, które wręczyli mieszkańcom naszego miasta, by im przypomnieć o obchodzonej rocznicy. Na nekropolii opatowskiej przy symbolicznym pomniku katyńskim oddali hołd pomordowanym, zapalili znicze   i uczcili ich pamięć okolicznościowym programem, zaprezentowanym uczestnikom przedsięwzięcia – uczniom szkoły Pamięć jest naszym zbiorowym obowiązkiem. To ważna lekcja historii i patriotyzmu, z której wynikało, że obowiązki wobec ojczyzny dotyczą nas wszystkich. Każdy powinien swą pracą      i miłością ogarniać cały naród. Pamięć o tych, którzy walczyli i polegli za Polskę, którzy umiłowali wolność i tradycję polską to czynnik budujący naród bez względu na sytuację historyczną, okoliczności polityczne czy warunki ekonomiczne.

Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycieli: A. Kotkowskiej i M. Strzyż.

 

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO