O G Ł O S Z E N I E

Sweco Engineering Sp. z o.o., ul Wielicka 30, 30-552 Kraków, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w KIELCACH, informuje, że w ramach opracowywanego STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia pn.:

 

BUDOWA OBWODNICY OPATOWA W CIĄGU DROGI S74 i DK9

 

W związku z powyższym, w dniach od 10. 07.2017 - 20.07.2017 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z: celami, zakresem i opisem ww. inwestycji, a także planem sytuacyjnym przebiegu wariantów trasy drogi, który będzie do wglądu w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Opatów - na parterze, stronie internetowej Gminy Opatów www.umopatow.pl oraz stronie GDDKiA www.gddkia.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że w ramach publicznych prezentacji rozwiązań projektowych w dniu 20.07.2017 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Opatowa w godzinach 10:00 ÷ 16:30 będą pełnili dyżur projektanci opracowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla w/w inwestycji. O godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety, w terminie do dnia 31.07.2017r. z dopiskiem "Ankieta dot. budowy obwodnicy Opatowa w ciągu drogi S74 i DK9”

pocztą na adres:              GDDKiA Oddział w Kielcach, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43,
e-mail:                             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
pocztą na adres:              Urząd Miasta i Gminy Opatów, 27-500 Opatów,  Plac Obrońców Pokoju 34,
e-mail:                             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres Wykonawcy Sweco Engineering:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Przesłane, podpisane uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z tym zastrzega się możliwość nie udzielania indywidualnych odpowiedzi na złożone wnioski. O miejscu i czasie udostępnienia ww. raportu, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez informację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opatów, oraz stronach internetowych Miasta Opatów i GDDKiA O/Kielce.

Ankieta
Opis

Wariant 1 Arkusz 1
Wariant 1 Arkusz 2
Wariant 1 Arkusz 3
Wariant 1 Arkusz 4
Wariant 1 Arkusz 5
Wariant 1 Arkusz 6
Wariant 1 Arkusz 7
Wariant 1 Orientacja

Wariant 2 Arkusz 1
Wariant 2 Arkusz 2
Wariant 2 Arkusz 3
Wariant 2 Arkusz 4
Wariant 2 Arkusz 5
Wariant 2 Arkusz 6
Wariant 2 Arkusz 7
Wariant 2 Orientacja

Wariant 3 Arkusz 1
Wariant 3 Arkusz 2
Wariant 3 Arkusz 3
Wariant 3 Arkusz 4
Wariant 3 Arkusz 5
Wariant 3 Orientacja

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO