Postępowanie z odpadami

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane  stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

(Ministerstwo Środowiska, ABC SEGREGACJI ODPADÓW, 2017)

Jednakże, aby każdy z nas wiedział jak właściwie postępować  z odpadami, niezbędna jest edukacja, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych, dlatego też poniżej załączony został materiał w postaci plansz edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Czym grozi spalanie odpadów w piecu domowym

Jak postępować z odpadami problemowymi

Jak założyć kompostownik w ogrodzie

Oznakowania produktów_mądre zakupy

Recykling papieru i metali

Recykling szkła

Recykling tworzyw sztucznych

Zasady segregacji odpadów

Źródło materiałów: portal www.akademiaodpadowa.pl, którego fundatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a właścicielem całości materiałów jest – Stowarzyszenie Ekopsychologia.

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO