"IX Targi Edukacji i Pracy"
OOK, dn.10.10.17r.
W porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów Andrzejem Chanieckim w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyły się "IX Targi Edukacji i Pracy" zorganizowane przez przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie. Jak powiedział Dawid Tobiasz -dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach: "Targi organizowane są po to, by wykorzystać potencjał: z jednej strony -osób i instytucji, które poszukują ludzi do pracy lub oferują swoje usługi, z drugiej strony: osób, które szukają pracy, przeszkolenia. Wszystko dla wspólnego dobra oraz rozwoju jednej i drugiej strony".

Podczas wydarzenia czynnych było 25 stanowisk. Były to instytucje, pracodawcy, fundacje. Młodzież mogła zapoznać się min. z ofertami nauki prawa jazdy każdej kategorii, pracy w zakładach rzemieślniczych, możliwością rozpoczęcia służby w ramach Ochotniczych Form Służby Wojskowej lub Policji. Były oferty pracy dla kierowców, spawaczy, operatorów wózków, z branży handlowej.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO