VI. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISTORYKÓW, ARCHEOLOGÓW, PRAWNIKÓW I POLITOLOGÓW

Przeszłość odkrywana na nowo

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja Historyków, Archeologów, Prawników i Politologów. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Cheba w imieniu burmistrza Andrzeja Chanieckiego powitał wszystkich jej uczestników i życzył owocnych obrad.

- Spotykamy się już po raz szósty i powoli staje się to cykliczna impreza – nie kryl satysfakcji dr Radosław Kubicki, jeden z organizatorów spotkania. - W obecnej konferencji na pewno ważnym elementem, przewijającym się w kolejnych wystąpieniach są dzieje polityczne Opatowa. Mamy o tym przynajmniej trzy referaty.

Organizatorzy konferencji postarali się, by i tym razem nie zabrakło ciekawych tematów. Dr Radosław Kubicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował referat o wyborach do władz samorządowych miasta Opatowa w okresie I Rzeczypospolitej na tle praktyk wyborczych w innych wybranych ośrodkach miejskich, dr Paweł Paciorek z Kielc o posłach sejmiku opatowskiego w czasach stanisławowskich, mgr Wiktor Węglewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o dziejach szkoły prywatnej w Gierczycach założonej przez Augusta Łempickiego w latach 1908-1916, dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak z UJK w Kielcach o próbach adaptacji podopatowskich majątków ziemskich do zmian sytuacji ekonomicznej w II RP na przykładzie rodu Horochów, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie, mgr Andrzej Żychowski o ludności żydowskiej w Opatowie w I połowie XX wieku, mgr Rafał Segda z UJK w Kielcach o Opatowie, Sandomierzu i Ożarowie na łamach „Ojczyzny” w latach 1918-1931. Kwestie polityczne, społeczne i gospodarcze, dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys z UJK w Kielcach o ofiarności duchowieństwa diecezjalnego na cele dobroczynne w Opatowie i okolicach 1939-1945, mgr Agnieszka Śliwa z Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Czernika w Opatowie o zawartości czasopisma „Ziemia Opatowska”, dr Adrian Mitręga z UJK w Kielcach o wyborach samorządowych w Opatowie i powiecie opatowskim w 2014 roku.

- Referat „Dzieje szkoły prywatnej w Gierczycach” zwrócił moją szczególną uwagę – wypowiadał się zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, Robert Wójcik. – Wiktor Węglewicz odkrył nowe źródła, dokumenty, do których wcześniej nie dotarli badacze opracowujący monografię szkoły. To była szkoła prywatna, dlatego trochę inaczej funkcjonowała. Referat był bardzo spójny, dość dobrze został opracowany pod względem naukowym. Ciekawy był też referat dra Radosława Kubickiego o samorządzie i referat dra Pawła o posłach Sejmiku Opatowskiego. Oczywiście z zainteresowaniem słuchałem też Andrzeja Żychowskiego.

Konferencję prowadzili: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, dr Radosław Kubicki. Ostatecznie dr Mariusz Nowak i dr Adrian Mitręga nie przybyli na konferencję. Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpień miejscowych historyków, regionalistów: Wiktora Węglewicza, który obecnie jest związany z UJ w Krakowie i debiutujący –Agnieszka Śliwa oraz Andrzej Żychowski.

- Przedstawiam referat o zawartości „Ziemi Opatowskiej” w latach 1986-2017 – powiedziała Agnieszka Śliwa. - Wydobyłam regionalizm, różnorodność poruszanych tematów w periodyku. Podkreśliłam pracę, którą wykonało towarzystwo przez ponad 30 lat. Jestem opatowianka od urodzenia, obecnie pracownikiem miejscowej biblioteki.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żychowski podziękował za szóstą już konferencję. Nie ukrywał, że tak ciekawe spotkanie powinno być szerzej promowane i z jego tematami należy dotrzeć do większej liczby mieszkańców.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO