W 99. rocznicę niepodległości

Główne obchody Święta Niepodległości odbywały się w rynku przed pomnikiem majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”, gdzie delegacje szkół i zakładów pracy przeszły po mszy w kolegiacie.

Orszak prowadziła przez rynek Orkiestra Dęta Opatowskiego Ośrodka Kultury, która na poczatku uroczystość zagrała hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. - Rzeczpospolita Polska to zbiór większych i mniejszych lokalnych ojczyzn - zabrał głos w imieniu burmistrza Andrzeja Chanieckiego przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Cheba. - Jedną z nich jesteśmy my, mieszkańcy ziemi opatowskiej, z której także wywodzą się wybitne osoby, które w tamtych czasach odegrały znaczącą rolę w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości po ponad 123 latach niewoli i w procesie odbudowy suwerennej, demokratycznej II Rzeczpospolitej.

Przewodniczący Jacek Cheba zwrócił się z apelem do mieszkańców, by wypożyczyli Urzędowi Miasta i Gminy posiadane fotografie, listy, opracowania biograficzne, dokumenty urzędowe, które dotyczą przodków bądź innych osób biorących udział w walkach o odzyskanie niepodległości i odbudowy II Rzeczpospolitej, jak choćby Ludwik Darowski - minister w kilku rządach II Rzeczpospolitej czy Stanisław Gano, żołnierz 4 Dywizji Strzelców Polskich, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości żołnierz 2 Dywizji Piechoty Legionów.

Jacek Cheba podkreślał, że pojawienie się Polski na mapie Europy w 1918 roku zawdzięczamy nie tylko Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Ignacemu Daszyńskiemu, Wincentemu Witosowi, Wojciechowi Korfantemu ale także wszystkim tym, którzy przelewali krew w powstaniach i bitwach I wojny światowej a także w późniejszych walkach o ostateczne ukształtowanie granic. Przypomniał, że uroczystości związane z ogłoszeniem proklamacji w naszym mieście, opisane między innymi w raporcie oficera werbunkowego i jednocześnie posła do wiedeńskiej Rady Państwa, podporucznika Legionów Polskich Tadeusza Regera, ukazują ogrom emocji i radości na wieść o możliwości odrodzenia się Państwa Polskiego, ale też instrumentalne wykorzystanie tych patriotycznych uczuć opatowian przez podkomendnych Franciszka Józefa /raport w ostatnim wydaniu pisma „Ziemia Opatowska”/.

W imieniu wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek przemawiał radny powiatowy Tomasz Staniek.

Poseł Kazimierz Kotowski zachęcał do wspólnego porozumienia, szacunku, wzajemnej rozmowy. - Historia nasza jest jedna i taka powinna pozostać – powiedział. - W niej są uwzględnieni wszyscy, którzy byli, funkcjonowali w naszej małej ojczyźnie, jak i w regionie, jak i w państwie.

Kazimierz Kotowski przypominał wartość dokonań Polski samorządowej, która winna być partnerem dla rządzących. - Jestem przekonany, że tą drogą możemy pójść – nie ukrywał. - Samorząd będzie ogniwem sprawczym i twórczym do tworzenia i spełnienia tych zadań i myśli, o których tak mówimy, o zniwelowaniu podziałów, wzajemnym szacunku i o myśleniu i czynieniu wszystkiego, aby Najjaśniejsza Rzeczpospolita była naszym wspólnym domem.

Delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem „Topora”. Gminę Opatów reprezentowali: pełniący obowiązki burmistrza Ireneusz Klimkowski, sekretarz Barbara Kłosińska, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Cheba, radny Marcin Słapek. „Rota” w wykonaniu Orkiestry Dętej zakończyła uroczystości w rynku. Po południu odbył się spektakl w Opatowskim Ośrodku Kultury, który nawiązywał do obchodzonego Święta Niepodległości.

 

 

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO