Cześć i chwała bohaterom.

Znicz za wyklętych

Na opatowskim rynku mieszkańcy miasta i gminy uczcili w niedzielę, 4 marca, pamięć żołnierzy wyklętych. Przyszli z zapalonymi zniczami, by oddać im hołd.  

            Upominamy się o ich pamięć

W imieniu gospodarza obchodów burmistrza Andrzeja Chanieckiego wszystkich uczestników uroczystości powitał prezes Stowarzyszenia Region Świętokrzyski Grzegorz Gajewski . – Żołnierze wyklęci, których pamięć dzisiaj czcimy, to antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu ZSRR – powiedział. - Dla żołnierzy niezłomnych wojska sowieckie oraz uzależnione od niej oddziały polskiej bezpieki, milicji o wojska stanowiły takie samo zagrożenie dla bytu i przyszłości narodu polskiego jak najeźdźca niemiecki.

Prezes Grzegorz Gajewski przypomniał, że łącznie około 20 tys. żołnierzy polskiego podziemia zginęło lub zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach UB i NKWD. Wielu wywieziono na Wschód. na przełomie lat 40 i 50 w obozach pracy i więzieniach przetrzymywano około 250 tys. ludzi. Bohaterowie polskiego podziemia zostali skazani przez komunistów na zapomnienie. Dopiero nasze pokolenie ma możliwość i obowiązek upomnieć się o ich pamięć, oddać należny im szacunek i hołd. Wielu z nich do dzisiaj spoczywa w bezimiennych grobach, na których komuniści urządzali śmietniki.

Walczyli w imię suwerennej ojczyzny

- Stanęli w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do życia w wolnej i suwerennej ojczyźnie – powiedziała o żołnierzach wyklętych w imieniu burmistrza Andrzeja Chanieckiego, sekretarz gminy Barbara Kłosińska. – Toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa, oddziałami NKWD i zależnymi od nich polskimi służbami. Wielu z nich zostało aresztowanych, było poddawanych bestialskim śledztwom.

Głos zabierali goście uroczystości: doradca wicepremiera Jarosława Gowina, Renata Janik, reprezentant senatora Jarosława Rusieckiego, Piotr Woźniak, doradca wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Tomasz Staniek.  

Odczytany został apel poległych za ojczyznę. Wymieniono nazwiska tych, którzy stracili życie, zmarli, wszystkich kombatantów, wszystkich bojowników o wolną, suwerenną Rzeczpospolitą. Wśród nich znaleźli się żołnierze Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Delegacje złożyły kwiaty i wieńce przed pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. Na koniec wszyscy zaśpiewali hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”.   .      

Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie Opatowska Starówka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej, Młoda Prawica, Opatowski Ośrodek Kultury.

 

W uroczystościach wzięli udział: sekretarz gminy Barbara Kłosińska, zaproszeni goście – ksiądz prałat dr Michał Spociński, ojciec Demetriusz, doradca wicepremiera Jarosława Gowina, Renata Janik, reprezentant senatora Jarosława Rusieckiego, Piotr Woźniak, doradca wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Tomasz Staniek, komendant powiatowy policji, inspektor Ryszard Komański, komendant powiatowy straży pożarnej, starszy kapitan Sylwester Kochanowicz, przedstawiciele samorządu gminy, powiatu.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO