Pierwsza sesja Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Podczas pierwszej radni wybrali przewodniczącego, którym został Marcin Słapek. Nowy burmistrz Grzegorz Gajewski podziękował mieszkańcom za wybór.

Współpraca z każdym środowiskiem

Wcześniej radni i burmistrz otrzymali zaświadczenia o wyborze od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Po złożeniu ślubowania przez radnych stwierdzono prawomocność obrad i przyjęto porządek obrad. Na przewodniczącego Rady Miejskiej radni zaproponowali dwie osoby. W wyniku głosowania Marcin Słapek uzyskał 8 głosów, Magdalena Masternak – 7.  

- Dziękuję państwu za wybór, będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby sesje przebiegały prawidłowo i aby każda wypowiedź była poszanowana – powiedział Marcin Słapek. - Zrobię wszystko, by praca między radnymi i burmistrzem układała się dobrze i satysfakcjonowała wszystkie strony. Chciałbym, by w nowej kadencji nasze społeczeństwo było owocem realnych i rzetelnych zmian na poziomie porozumienia samorządu gminnego i powiatowego.

 Marcin Słapek nie ukrywał, że funkcja przewodniczącego to dla niego zaszczyt. Przypomniał, że pracował w poprzednim samorządzie, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, był członkiem Komisji Budżetowej, działał w Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Komisji Inwentaryzacji Mienia. Obserwowałem pracę burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej, współpracował z każdym środowiskiem. Na każdą sesję i komisję przychodził bardzo dobrze przygotowany i zawsze wypowiadał swoją opinię.  

W głosowaniu na dwóch wiceprzewodniczących, w pierwszej turze zwyciężyła Beata Wrzołek, która otrzymała 12 głosów. Do wyłonienia drugiego wiceprzewodniczącego konieczna była druga tura, gdyż obydwaj kandydaci dostali po 7 głosów. Ostatecznie Andrzeja Żychowskiego pokonał Dawid Kargulewicz, który otrzymał 9 głosów.

Na końcu ślubował nowy burmistrz Grzegorz Gajewski, który podziękował swojemu poprzednikowi, Andrzejowi Chanieckiemu za owocna pracę w samorządzie, za osiem ostatnich lat i wcześniejszą pracę w samorządzie jako radnego. Życzył mu spełniania planów. Podziękował wszystkim za pracę w ostatnich latach.

 Słowa nowego burmistrza

Serdecznie dziękuję za wybór, zaufanie. Przyjmuję to z wdzięcznością i satysfakcją, z wielka dozą pokory. Będę sprawował ten urząd nie jak zwierzchnik, ale jako człowiek służący państwu. Obiecuję, że wszystkie swoje siły poświęcę, by przestawić Opatów na tory nowego rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. Byśmy za pięć lat zostawili fundament, na którym my w kolejnej kadencji lub nasi następcy mogli budować wymarzone miasto i gminę. Opatów przyjazny dla mieszkańców, otwarty na przedsiębiorców, czysty, zadbany, oświetlony w nocy. Takie jest moje marzenie.

W czasie ostatnich lat obserwowałem prace Rady Miejskiej. Dowiodło to jednej rzeczy, z której możemy być dumni. Tu na tej sali nie było polityki, chciałbym prosić radnych, sołtysów, by kontynuować tę szczytną zasadę. Dzisiaj mamy taką jaskółkę, w prezydium Rady Miejskiej zasiadają przedstawiciele trzech największych ugrupowań. Udało się to pogodzić, nie twórzmy więc koalicji, opozycji. Mamy wspólny jeden cel, by pokazać, że Opatów nie musi być miastem odstającym od innych. Opatów jest naszym miastem i stać nas na to, byśmy wspólnie doprowadzili do tego, że mógł rywalizować skutecznie, na przykład, z Sandomierzem lub innymi dynamicznie rozwijającymi się miejscowościami.

O moim programie mówiłem podczas kampanii. Wiemy, że potrzeb jest wiele, drogi, kanalizacja i wodociągi, oczyszczalnia ścieków, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój turystyki. Chciałbym to wszystko realizować, chociaż środki, którymi dysponuje gmina, są ograniczone. Wszystko jednak powinniśmy realizować w poczuciu wspólnej misji, wspólnego Opatowa bez podziałów i bez podtekstów. Jestem otwarty na dialog i liczę na niego na tej sali.

Nie jestem człowiekiem, który pozjadał wszystkie rozumy, zawsze byłem i będę otwarty na innych. To dotyczy nie tylko tej sali, jestem otwarty na współpracę z sołtysami, którzy są pierwszym ogniwem łączącym mieszkańców z samorządem. Jestem otwarty na współpracę z samorządem powiatowym, wojewódzkim, administracją rządową w województwie i kraju. Nie widzę w tym żadnego zagrożenia. Dialog na pewno będzie przynosił pozytywne efekty dla naszego miasta i gminy.

Urząd będzie otwarty dla mieszkańców. Jesteście pracodawcami burmistrza, utrzymujecie radę i pracowników urzędu ze swoich podatków. Deklaruję, że uczynię wszystko, by każdy z państwa załatwił pozytywnie swoją sprawę w urzędzie. Od tego zaczniemy.

Niech Pan Bóg błogosławi naszemu miastu, naszej gminie, niech Duch Święty ześle dar mądrości na nowego burmistrza, nową Radę Miejską i natchnie nas do dobrych, słusznych, korzystnych decyzji. Byśmy mądrze i dobrze wykonywali swoje zadanie. Ja już zabieram się do pracy.

Nowa Rada Miejska

Okręg 1 - Marcin Słapek (PiS) Okręg 2 - Rafał Schab (PiS) Okręg 3 - Krzysztof Kawalec (Region Świętokrzyski) Okręg 4 - Małgorzata Szczepańska (PiS) Okręg 5 - Andrzej Adamski (Kukiz 15) Okręg 6 - Jacek Cheba (PSL) Okręg 7 - Stanisław Wysopal (PiS) Okręg 8 - Andrzej Żychowski (W Służbie Ludziom Ziemi Opatowskiej) Okręg 9 - Marek Rysiak (PiS) Okręg 10 - Magdalena Masternak (PSL) Okręg 11 - Dawid Kargulewicz (PSL) Okręg 12 - Klaudiusz Kędziora (PSL) Okręg 13 - Wiesław Suska (PSL) Okręg 14 - Beata Wrzołek (Region Świętokrzyski) Okręg 15 - Waldemar Bocheński (Region Świętokrzyski).

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO