„Gody Opatowskie 2019” FESTIWAL BOŻONARODZENIOWY odbyły się, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Grzegorza Gajewskiego w minioną niedzielę w Opatowskim Ośrodku Kultury. Jest to impreza cykliczna , która od kilku dekad wpisała się harmonogram kulturalny - doroczny przegląd kolęd, pastorałek i jasełek. W tym roku wystąpiły zespoły: z Sadowia, Iwanisk, Opatowa oraz różnych okolicznych miejscowości. Zgromadzona w sali widowiskowej publiczność mogła podziwiać 27 występów zarówno uczniów jak i osób dorosłych: ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie , Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie , Studia Piosenki OOK ,Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach , ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie , z Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Sadowiu .

Wydarzenie kulturalne miało na celu kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia w naszej małej Ojczyźnie .

Każdy z występujących podmiotów otrzymał „Laur Wdzięczności”. Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski złożył podziękowania „za propagowanie tradycji kolędniczej i popularyzację kolęd i pastorałek jako aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia” wręczając przy tym uczestnikom festiwalu Laur Wdzięczności oraz statuetkę Anioła.

Festiwal Bożonarodzeniowy zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolędy ,,Wśród nocnej ciszy’’.

 

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO