Pamięć o wyklętych

W niedzielę, 3 marca, o godzinie 18 odbyło się zwieńczenie trzydniowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Mieszkańcy miasta zgromadzili się z pochodniami przed pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”.

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego wystąpiła z krótkim programem artystycznym. – Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu – mówili uczniowie, których przygotowała do występu Ewa Siwecka. - Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich bandami reakcyjnego podziemia.  

 

Starosta opatowski, Tomasz Staniek przypomniał, że w czasach komunistycznych nazywano ich wyklętymi, bo nie godzili się na okupację sowiecką. Oddali swoje życie za wiarę, za miłość do ojczyzny. - Przez lata pamięć o nich próbowano wymazać, chciano ich wymazać z kart historii – powiedział starosta. - Ginęli w męczarniach ubeckich, w katowniach NKWD.. Zakopano ich pod ziemią, ale zapomniano, że ich ciała stały się ziarnem, które dziś wydało plony. Plon w postaci was, droga młodzieży XXI wieku, która dziś kultywuje pamięć o żołnierzach niezłomnych.

Specjalny list od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka odczytał Wojciech Lesiak. – Gorąco pozdrawiam uczestników obchodów przywracających pamięć o najwierniejszych żołnierzach Rzeczpospolitej, którzy prowadzili nierówną walkę z bezwzględnym wrogiem. Żołnierze ci stali bohaterami polskiej historii. To im historia przyznała rację. Chwała bohaterom!  

Burmistrz Opatowa, Grzegorz Gajewski odczytał apel poległych. Wyczytał między innymi nazwiska bohaterów: generał Stanisław Gano, generał Franciszek Kamiński, Władysław Jasiński „Jędruś”, major Jan Piwnik „Ponury”, major Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, podporucznik Konrad Suwalski „Mruk”, podporucznik Władysław Pietrzykowski „Topór”, podporucznik Włodzimierz Olchowiak „Zawisza”, Józef Piwnik „Topola”, rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna „Inka”, Hieronim Dekutowski „Zapora”.  

Grzegorz Gajewski podziękował młodzieży za udział w uroczystościach i pielęgnowanie pamięci o bohaterach. - Dzięki wam pamięć o tych ludziach została wskrzeszona i mogła zostać sformalizowana ustanowieniem dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – powiedział. - Jestem pewien, że jeśli utrzymacie tę postawę, my pokolenie trochę starsze możemy być spokojni o polskość i o Polskę.    

Mieszkańcy złożyli wieńce i wiązanki przed pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. W Podziemnej Trasie Turystycznej odbyła się opatowska premiera filmu „Tarzan - ułan z Zawichostu”. To fabularyzowany dokument, który został zrealizowany przez Fundację „Odzyskajmy Naszą Historię” i Stowarzyszenie „Ostrowieccy Patrioci”. Film przedstawia postać wachmistrza Tomasza Wójcika „Tarzana", legendarnego żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ i AK na świętokrzyskiej ziemi. Gośćmi specjalnymi pokazu był reżyser filmu, Sławomir Mazur oraz jego współtwórcy. Po filmie odbyła się dyskusja.

Organizatorzy uroczystości: Tomasz Staniek, starosta opatowski i Grzegorz Gajewski, burmistrz miasta i gminy Opatów wspólnie ze: Stowarzyszeniem „Opatowska Starówka”, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury i Powiatowym Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Opatowie. Patronat honorowy sprawował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO