Zarządzenie Nr 66/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1061/6 i 1061/7, położonej w Opatowie

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO