Drukuj

Zarządzenie Nr105 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych w zakresie pomocy społecznej”