Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 124/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w zakresie pomocy społecznej”.