Drukuj

Pół wieku towarzystwa

Przyjaciele ziemi opatowskiej

W sobotę, 14 września, jubileusz 50-lecia obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Spotkanie odbyło się w odrestaurowanym pałacyku przy Szpitalu św. Leona, w którym działał będzie Dom Muzealny.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, regionaliści i pasjonaci lokalnej historii z wielu okolicznych miejscowości. Na początku chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych członków i sympatyków towarzystwa.

Elita miasta i gminy

Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski wyraził refleksję, że założyciele towarzystwa przed 50 laty nie wiedzieli, jak się ono rozrośnie i jakie zgromadzi grono wspaniałych członków. Na pewno byliby dumni, nie powstydziliby się tego, jak się prezentuje dzisiaj. – Pięćdziesiąt lat to jest wkład pracy w rozwój ziemi opatowskiej, w troskę o zabytki, historię miasta, które przekroczyło 800 lat – podkreślił burmistrz. - Początki są nawet sprzed tysiąca lat. Patrząc na członków, muszę powiedzieć, że to jest stowarzyszenie elitarne. Pięćdziesiąt lat towarzystwa to jest wkład pracy tych osób, które zakładały stowarzyszenie, tych osób, których już dzisiaj nie ma, Aleksandry Gromek-Gadkowskiej, Ireny Szczepańskiej, Stefana Kowalika.

Grzegorz Gajewski powiedział, że na nowego prezesa Zbigniewa Zybałę spadło brzemię kontynuacji tradycji, zwłaszcza po ostatnim prezesie Wojciechu Gdowskim. - Jestem dumny, że takie stowarzyszenie, takie towarzystwo istnieje na ziemi opatowskiej - mówił burmistrz. - Mamy wiele zabytków, jesteśmy zobowiązani, by kolejne odkrywać. Będziemy prowadzić prace archeologiczne w naszym grodzie i odkryjemy wiele nieznanych dzisiaj miejsc, które są związane z historią Opatowa i które pozwolą wzbogacać ofertę dla turystów. Nasz samorząd jest otwarty na współpracę z towarzystwem, na nowe pomysły, bo jest to rozwój ziemi opatowskiej, kultywowanie pięknej tradycji, historii. Jest to w naszym wspólnym interesie.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej, Beata Wrzołek też pogratulowała jubileuszu i zadeklarowała współpracę. Samorządowcy wręczyli przewodniczącemu pamiątkowy grawerton.

 Jubileusz łączy pokolenia

- Dzisiejszy jubileusz łączy też pokolenia, mamy młodzież opatowskich szkół, która zaangażowana jest w krzewienie historii naszego miasta jego okolic, mamy seniorów – powiedział podczas uroczystości starosta opatowski Tomasz Staniek. - Cieszę się, że mogłem przeznaczyć ten budynek, odrestaurowany pałacyk, na siedzibę wszystkich stowarzyszeń, które działają na terenie miasta i chcą się tutaj spotykać. To jest inauguracja działalności tego domu. Na dole będzie się mieściło Muzeum Geodezji i Kartografii. Naszą intencją jest to, by wspólnie z gminą powstało u nas Muzeum Ziemi Opatowskiej. Na razie będzie tu izba pamięci.  

Do gratulacji przyłączyła się wicestarosta Małgorzata Jalowska. Wójt Andrzej Grządziel w imieniu wojewody Agaty Wojtyszek złożył towarzystwu najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu i przekazał symboliczny grawerton.. – To okrągła data, podsumowuje 50 lat pracy co najmniej dwóch pokoleń, a może nawet trzech. Widzę, jak wszystko się zmienia, jak idzie do przodu dla dobra miasta. Wiem, że ta praca jest gdzieś zapisana w dokumentach, gazetach.

- Wspaniały jubileusz w mieście, w którym tkwią nasze korzenie, dla którego pracujemy lub pracowaliśmy przez wiele lat – mówił poseł Kazimierz Kotowski:.- Kłaniamy się tym wszystkim, którzy wyszli przed 50 laty wyszli z inicjatywą założenia stowarzyszenia. To byli ludzie, którzy obok obowiązków zawodowych potrafili myśleć inaczej, którzy widzieli potrzebę zachowania dla następnych pokoleń tego, co wiąże się naszym pięknym, historycznym miastem.

Poseł przekazał prezesowi symboliczny grawerton i wydane ostatnio wspomnienia „Jestem synem tej ziemi”. Został odczytany list od senatora RP, Jarosława Rusieckiego.

Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali nagrody za opracowanie questów, czyli gier terenowych, które krzewią wiedzę na temat znajomości miasta Opatów, jego wspaniałej przeszłości. Opiekunem tych gier jest TPZO, finansowo wsparł je Urząd Miejski.

W jubileuszu uczestniczyli: prezes Stowarzyszenia Region Świętokrzyski, Krzysztof Kawalec, przewodniczący Stowarzyszenia Opatowska Starówka, Krzysztof Wróblewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Zbigniew Pękala, działacz z Sandomierza, Zbigniew Pułaski, regionalista z Ożarowa, Marian Sus, regionalista z Opatowa, Marek Lis, prezes Stowarzyszenia Ossolin, Rafał Staszewski, dyrektorzy jednostek oświaty, kultury. Przybyła córka pierwszego prezesa towarzystwa, Zdzisława Jakubowskiego, pani Ewa Jakubowska.  

- Mój początek z Opatowem wiąże się z zachwytem nad zabytkami, gdy pojawiłem się tu kilkanaście lat temu – powiedział prezes Zbigniew Zybała. - Wielkie wrażenie zrobiła na mnie opatowska kolegiata. Miasto mnie wciągnęło. Poznawanie jego przeszłości stało się moją życiową pasją.    

W części artystycznej wystąpił Chór św. Marcina. Obradom towarzyszyła wystawa zdjęć i dokumentów z historii towarzystwa, publikacja albumu.