Drukuj

Podziękowanie za współpracę.


Gościem specjalnym ostatniej sesji Rady Miejskiej był wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, co było okazją do podziękowania mu za dotychczasową współpracę z gminą, pomoc i wsparcie.  
Podczas wypowiedzi wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski przypomniał, że współpraca dotyczy nie tylko infrastruktury. - Wiem, jak wygląda wasz budżet, wiem, jak to wszystko trzeba poukładać, by sprostać bieżącym wyzwaniom, które są niezwykle ważne – powiedział wicewojewoda. - Większość budżetu to oświata, a gdzie jeszcze marzenia, które mają mieszkańcy. Chciałem podziękować za dotychczasowe kontakty, które układają się wyśmienicie. Życzę powodzenia, byście państwo realizowali swoją misję. A my będziemy was wspierać.  
Burmistrz Grzegorz Gajewski nie ukrywał, że to ogromny honor i zaszczyt gościć podczas sesji Rady Miejskiej tak wysokiego rangą urzędnika administracji rządowej. - Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio wojewoda uczestniczył w obradach Rady Miejskiej w Opatowie – podkreślił burmistrz. - Tym bardziej jest mi przyjemnie, że, tak jak wojewoda powiedział, ta współpraca między nami układa się wyśmienicie. Dowodem tego jest między innymi pana wizyta. Dziękuję wojewodzie za wszelkie wsparcie, które za pana wstawiennictwem uzyskuje gmina Opatów.
Burmistrz Grzegorz Gajewski przypomniał, że udało się gminie pozyskać pieniądze z funduszu zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Stąd można było pięknie wyremontować  ulicę Czernika, którą wojewoda osobiście otwierał. Za chwilę odebrana zostanie ulica Nowa, 18 września gmina otrzymała promesy od pana wojewody na remonty pięciu dróg w ramach funduszu dróg samorządowych.
- Mamy jako Opatów w pańskiej osobie przyjaciela i niejednokrotnie się o tym przekonałem – zwrócił się burmistrz do wicewojewody. - Chciałem z serca za to podziękować. Kiedy dowiedziałem się, że wicewojewoda startuje do Sejmu RP i najpewniej opuści to stanowisko, miałem mieszane uczucia. Potem sobie pomyślałem, że Opatów straci przyjaciela w Kielcach, ale zyska go w Warszawie. Więc może to nam wyjść tylko na dobre. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie i wielką życzliwość.  
Burmistrz Grzegorz Gajewski wręczył wicewojewodzie skromny upominek. - By pan pamiętał, że Opatów jest panu zawsze życzliwy.