Drukuj

Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 14 października 2019 r. w sprawie dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.