Drukuj

W „Dwójce” liczy się matematyka!

     „MPotęga” to z główny program grantowy mBanku zachęcający nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do kreatywności. Pomysłodawcy liczą, że odczaruje to dzieciom i młodzieży matematykę i zachęci do zgłębiania tej nauki.
Cele programu grantowego to stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej, zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej; zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny). Cele programu grantowego realizowane są przez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej.

W szóstej edycji mPotęgi orgaznizowanej przez mBank dofinansowano 70 projektów szkolnych na ponad tysiąc szkół. Do grona grantobiorców  należy SP nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie z projektem „W dwójce liczy się matematyka”. Projekt ten jest realizowany w klasach IV-VI od września do grudnia 2019 r. Nastawiony jest na rozbudzanie i pogłębianie wiedzy z matematyki, rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów, kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych.

Założenia projektu będą realizować uczniowie, nauczyciele jak również rodzicie. Przystępując do projektu chcieliśmy pokazać, nauka matematyki może być super przygodą przydatną w codziennym życiu.

     W ramach działań projektowych 1 października 2019 klasy piąte i szóste  wzięły udział w grze terenowej, która łączyła w sobie nie tylko przyjemność odkrywania przestrzeni miasta, rozwiązywania zagadek czy odkrywania tajemnic, ale także zdobywanie wiedzy. Zadaniem każdej grupy biorącej udział w tym przedsięwzięciu było znalezienie wskazanego na mapie punktu udanie się do niego , a następnie rozwiązanie zadania matematycznego  i uzyskania odpowiedniej liczby pieczątek. Zadania matematyczne dotyczyły obliczania obwodu, kolejności wykonywani działań czy obliczeń czasowych. Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i dotarli do mety. Rywalizacja zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Każda z drużyn została nagrodzona dyplomem i drobnymi prezentami.

   30 października 2019 r. został zorganizowany  Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunków 2019”, przeznaczony dla uczniów klas III-VI. Miał on na celu rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań matematyką, rozwijanie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów, stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia poziomu swoich umiejętności i porównania go z umiejętnościami innych uczniów. Zadania konkursowe wymagały od uczniów szybkiego liczenia, sprytu, a przede wszystkim znajomości rachunku pamięciowego. W kategorii klas III pierwsze miejsce zajął Jakub Cybula , klas IV Kacper Siastała klas V Kacper Skrzypczak a klas VI - Maja Dziadczykowska. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni celującymi ocenami cząstkowymi z matematyki oraz drobnymi upominkami ufundowanymi przez mBank z projektu mpotęga.

     Zajęcia cieszą się powodzeniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.