Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 148/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.