Zarządzenie Nr 160/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 202/3, położonej w Opatowie

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO