Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnymi 1005/3, położonej w Opatowie

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO