Dnia 28 września 2014 roku odbyła się VIII Pielgrzymka Samorządowców i Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach.

W uroczystości brali udział strażacy z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Gojców , Strzyżowice , Brzezie , Kochów i Zochcinek na czele z Komendantem Gminnym OSP Jackiem Śpiewakiem.

Spotkanie rozpoczęło się zbiórką przy cmentarzu i uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych do Sanktuarium Maryjnego, gdzie odprawiona została msza święta.

Ostatnim punktem pielgrzymki było spotkanie integracyjne strażaków mające na celu wymianę doświadczeń zawodowych.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO