Drukuj

Dnia 28 września 2014 roku odbyła się VIII Pielgrzymka Samorządowców i Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach.

W uroczystości brali udział strażacy z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Gojców , Strzyżowice , Brzezie , Kochów i Zochcinek na czele z Komendantem Gminnym OSP Jackiem Śpiewakiem.

Spotkanie rozpoczęło się zbiórką przy cmentarzu i uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych do Sanktuarium Maryjnego, gdzie odprawiona została msza święta.

Ostatnim punktem pielgrzymki było spotkanie integracyjne strażaków mające na celu wymianę doświadczeń zawodowych.