Drukuj

INFORMACJA

W ramach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 roku ogłoszonych Zarządzeniem

Nr 621/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w okresie od 28.09.2014 r. do 29.09.2014 r. nie zgłoszono uwag do projektu programu.