fundusze europejskie belka

Gmina Opatów realizuje projekt

"Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne"

w ramach dizłania: Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Celem projektu jest: utworzenie mieszkań socjalnych.

Wartosc projektu: 1 106 319,34 PLN

Dofinansowanie z UE: 833 372,24 PLN

Obecnie realizowana jest adaptacja budynku na mieszkania socjalne  przy ul. H.Sienkiewicza.

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO