Zamek w Tudorowie - budowla powstała w połowie XIV wieku.

W 1371 roku w dokumentach sądowych znalazła się wzmianka, że właściciel zamku rycerz Pełka miał dokonać zatrzymania wód rzeczki Opatówki w celu rozszerzenia zalewisk.

Jan Długosz wspomina o dwóch właścicielach Tudorowa w XV wieku - Mikołaja i Piotra, którzy pieczętowali się herbem Janina, można przyjąć, że byli potomkami Pełka. Budowla wzniesiona została na niewielkim skalnym cyplu o stromych zboczach. Od pozostałej części wzgórza teren zamku oddzielono przekopaną fosą, nad którą wjazd prowadził przez zwodzony most.

Istniejąca do dziś kamienna wieża ma plan zbliżony do kwadratu o bokach 9,35x10,5 metra i pierwotnie miała przynajmniej trzy kondygnacje. Oprócz tej wieży znajdowały się w obrębie obwodowych murów prawdopodobnie tylko gospodarcze budowle, głównie drewniane. 

W 1514 roku dobra tudorowskie z zamkiem zakupił od Jana Tudorowskiego herbu Janina Krzysztof Szydłowiecki, kasztelan sandomierski a później kanclerz koronny. W 1536 roku jego córka Zofia wniosła Tudorów w posagu do majątku Tarnowskich, wychodząc za hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego .

Po Tarnowskich zamek przechodził we władanie Ostrogskich, Wiśniowieckich, Lubomirskich i Potockich. 

W końcu XVII lub na początku XVIII wieku został opuszczony, a niszczejące ruiny stały się źródłem budulca dla okolicznej ludności. Dziś jest własnoscią artysty Gustawa Hadyny.