HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY

 

Opatów jest modelowym przykładem tradycyjnego układu działek siedliskowych.

Do dziś zachowało się średniowieczne rozplanowanie rynku starego miasta. Domy rozmieszczone są w miarę równolegle

do pierzei rynkowych i ulic. Przy prostokątnym rynku znajdują się kamieniczki z XIX i początku XX w. Najstarszą kamienicą jest 

kamienica z podcieniami z XVI wieku.

Opatów, plan miasta, 1804 r., A. Mayer von Heldensfeld, fragm. Mapy Galicji Zachodniej.

Org. Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv, Wiedeń, (fot. KOBIDZ oddz. Kielce

map

Przebieg murów obronnych.

Linia murów obronnych  od północy przebiegała od strony istniejącej do dzisiejszych czasów Bramy Warszawskiej

w kierunku na wschód, wzdłuż rzeczki Opatówki.

Od południa i wschodu  mury prawdopodobnie przebiegały wzdłuż  obecnych ulic  ul. Nowowałowej i Starowałowej.

Mur obronny od południa musiał się łączyć z zachodnim murem oporowym otaczającym kolegiatę opatowską

 

Opis z książki Radosława Kubickiego, "Opatów.Administracja,dzieje,mieszkańcy i zabytki", Wrszawa-Opatów 2012

Opatow rk

 

Brama Warszawska i kolegiata opatowska na rycinie Michała Elwira Andriollego z 1873 roku

andriolli

Kolegiata i Brama Warszawska w Opatowie według drzeworytu Antoniego Luviellea z 1849 roku

luvieill