Szlak rowerowy - Sandomierz - Opatów
Przebieg szlaku - Sandomierz - Chwałki - Radoszki - Dacharzów - Zagrody - Pęczyny - Dobrocice - Pielaszów - Męczenice - Malice Kościelne -Nikisiałka Mała - Karwów - Wąworków - Opatów (34,1 km)
Szlak oznaczony kolorem żółtym, prowadzi urokliwą doliną Opatówki po drogach o małym natężeniu ruchu. Na trasie zobaczymy m.in. ruiny zamków w Międzygórzu, Tudorowie kolegiatę z XII w. oraz podziemną trasę turystyczną w Opatowie.


Rowerowy Szlak Architektury Obronnej 
(fragment na terenie Gminy Opatów)
Przebieg szlaku - Międzygórz - Tudorów - Okalina - Opatów (ul. Cegielniana - ul. Partyzantów - ul. Sienkiewicza - ul. 1 Maja - ul. Mickiewicza - ul. Żeromskiego - ul. Lipowska) - Lipowa - wieś Podole - Ptkanów - Rosochy - Przeuszyn
Oznaczony kolorem czarnym.


Rowerowy Szlak Architektury Obronnej w województwie świętokrzyskim ma swój początek w mieście Końskie, a kończy się w Kielcach. Jego długość to blisko 500 km. Ze względu na odcinki wspólnego przebiegu ze szlakiem czarnym w okolicach Sandomierza i Opatowa, na znakach szlaku czarnego domalowano nad rowerem logo Szlaku Architektury Obronnej - zarys zamku (na odcinku od Iwanisk do Opatowa). Najciekawsze zabytki tego szlaku na terenie gminy znajdują się w Opatowie, Tudorowie i Ptkanowie


Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin - Lwów
(fragment na terenie Gminy Opatów)
Ujazd - Iwaniska - Tęcza - Planta - Sobiekurów - Wymysłów - Józefów Strzyżowice - Czerników Karski - Czerników Opatowski - Opatów (ul. Partyzantów - ul. Szeroka - ul. Słowackiego - ul. 16 Stycznia - ul. Kościuszki - ul. Szpitalna - ul. Mickiewicza - ul. Ćmielowska - ul. Lipowska) - Lipowa - Podole - Małoszyce (27 km)


Szlak oznaczony kolorem niebieskim w przeważającej części prowadzi przez tereny zielone z niedużą ilością zabudowań oraz małym natężeniem ruchu.