Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  

 

Wniosek o formularz wielojęzyczny zalącznik do zaświadczenia

Wniosek o zmianę nazwiska (imienia) osoby pełnoletniej

Wniosek o formularz wielojęzyczny załącznik do odpisów

Wniosek o nadanie medalu z okazji Jubileuszu pożycia małżeńskiego

Wniosek o odtworzenie aktu malzeństwa

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie aktu zgonu

Wniosek o rejestrację małżeństwa zaistniałego poza granicami RP

Wniosek o rejestrację rozwodu z państw poza UE

Wniosek o rejestrację rozwodu z państw UE

Wniosek o rejestrację urodzenia zaistniałego poza granicami RP

Wniosek o rejestrację zgonu zaistniałego poza granicami RP

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Wniosek o uzupełnienie aktu

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do slubu za granicą NOWE

Wniosek o zmianę nazwiska (imienia) osoby małoletniej