W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  tj. gradu w dniu 19 lipca 2020 roku rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwie rolnym mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Do wniosku producent rolny dołącza aktualną kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2020, który został złożony w ARiMR.

Prosimy o zgłaszanie strat w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 lipca.

Wzór wniosku można pobrać z Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz ze strony internetowej www.umopatow.pl . Tel. kontaktowy 15 868 13 12.

Wniosek - oszacowanie strat

Załacznik 1

Załacznik 2