OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  tj. gradu dnia 11 lipca 2022 r. rolnicy, u których wystąpiły szkody w gospodarstwie rolnym mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie.

Prosimy o składanie wniosków w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2022 r.

Formularz wniosku do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty. Więcej informacji pod nr tel. 15 868 13 01 lub 15 868 13 11.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

OŚWIADCZENIE NR 1

OŚWIADCZENIE NR 2

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Opatów uprzejmie informuje, iż rolnicy zainteresowani uprawą maku niskomorfinowego/konopi włóknistych mogą składać wniosek na uprawę w/w upraw.

Uprawa maku niskomorfinowego/konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę.

Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 15 868 13 01.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU NISKOMORFINOWEGO

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH

ZOBOWIĄZANIE DO PRZETWARZANIA KONOPI WŁÓKNISTYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

odmiany2022