Urząd Miasta i Gminy Opatów uprzejmie informuje, iż rolnicy zainteresowani uprawą maku niskomorfinowego/konopi włóknistych mogą składać wniosek na uprawę w/w upraw.

Uprawa maku niskomorfinowego/konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę.

Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 15 868 13 01.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU NISKOMORFINOWEGO

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH

ZOBOWIĄZANIE DO PRZETWARZANIA KONOPI WŁÓKNISTYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

odmiany2022