Szkoła Muzyczna I Stopnia

27-500 Opatów, ul. Partyzantów 13B, tel: (0-15) 868-20-12

Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. I.J.Paderewskiego w Opatowie
przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1

tel: 605352061