Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Czernika w Opatowie

27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 13b, tel: (0-15) 868-20-81

2

3