Podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK

uprzejmie informuję, że Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwróciły się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej banneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK. Dołączone linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronie internetowej.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

- wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

- wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

- polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacjadla-uchodzcow-z-ukrainy

- angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine