Gmina Opatów 
realizuje w 2023 r. zadanie w ramach  programu wieloletniego
  „Programu integracji
społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021
2030”  
ustanowionego uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r

Zadanie pn. „Remont mieszkania”  realizowane w 2023 r. przez Gminę Opatów jest dofinasowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata  20212030

rrrrrrrrrr