Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie o konieczności zgłaszania aktualizacji zakresu prowadzonej działalnosci przez podmioty sektora paszowego w tym rolników zajmujących sie uprawą roli lub chowem/hodowlą zwierząt.

  • 0001
  • 0002