Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej Gmina Opatów planuje od dnia 25 maja 2020 roku zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu Publicznym w Opatowie.

               Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, również od 25 maja rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dla uczniów pozostających w domach, w dalszym ciągu prowadzone będzie nauczanie zdalne. Dodatkowo, uczniowie klas VIII będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły, a od dnia 1 czerwca tą możliwością objęci zostaną wszyscy uczniowie.

Zajęcia będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców. O formie zajęć zdecydują dyrektorzy szkół podstawowych.

Informujemy, że organ prowadzący nie zapewni transportu uczniów do szkół   oraz nie będą funkcjonowały stołówki szkolne.

Poniżej zamieszczamy informacje dyrektorów wraz z harmonogramami konsultacji w poszczególnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie

W związku ze stopniowym wznawianiem pracy szkoły w tradycyjnej formie, informujemy, iż:

 • od 18 maja istnieje możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacji na terenie szkoły;
 • od 25 maja wznowione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I – III;
 • od 25 maja zorganizowane zostaną konsultacje dla uczniów klas ósmych;
 • od 1 czerwca zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów wszystkich klas.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywały się na świetlicy szkolnej, która będzie czynna od godziny 7.00 do 16.00.

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia muszą odbywać się zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi MZ, ME oraz GIS dla szkół podstawowych.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi na stronie szkoły.

 

Harmonogram konsultacji z uczniami klasy VIII „a” SP nr 1 od 25 do 29 maja 2020 r.

Dzień tygodnia/Data Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala lekcyjna

Wtorek –

26 maj 2020

9.00 – 9.45

10.00 - 10.45

11.00 – 11.45

matematyka

j. polski

j. angielski

A. Uryga

J. Waszczyk

A. Przygoda

7

7

7

Czwartek –
28 maj 2020

9.00 – 9.45

10.00 - 10.45

11.00 – 11.45

j. angielski

j. polski

matematyka

A.Przygoda

J. Waszczyk

A. Uryga

7

7

7

Harmonogram konsultacji z uczniami klasy VIII „b” SP nr 1 od 25 do 29 maja 2020 r.

Dzień tygodnia/Data Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala lekcyjna

Środa –

27 maj 2020

9.00 – 9.45

10.00 - 10.45

11.00 – 11.45

j. angielski

matematyka

j. polski

K. Mroczek

A. Uryga

A. Zybała

7

7

7

piątek –
29 maj 2020

9.00 – 9.45

10.00 - 10.45

11.00 – 11.45

j. angielski

j. polski

matematyka

K. Mroczek

A. Zybała

A. Uryga

7

7

7

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Opatowie

Od 18 maja istnieje możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacji na terenie szkoły;

Od 25 maja zorganizowane zostaną konsultacje dla uczniów klas ósmych;
Od 1 czerwca zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów wszystkich klas.
Również od 25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas edukacji wczesnoszkolnej (I- III).

Uczniowie w/w klas mogą uczestniczyć w tych zajęciach w zgodzie z następującymi zasadami:

 1. zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają uczestnictwo dziecka w w/w zajęciach z jednodniowym wyprzedzeniem dyrektorowi szkoły – tel.: 15 86 82 702 – do godziny 12.00;
 2. zajęcia odbywają się w godzinach pracy świetlicy szkolnej, tj. od 6.45 do 16.00;
 3. rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odprowadzają dziecko do głównego wejścia szkoły – nie mają wstępu do budynku
  – i odbierają dziecko po zajęciach;
 4. placówka nie zapewnia posiłków w stołówce szkolnej;
 5. uczeń przynosi na zajęcia i posługuje się własnymi przyborami do pisania/kolorowania, blok rysunkowy, itp.;
 6. zabronione jest przynoszenie własnych zabawek przez uczniów;
 7. pobyt dziecka w placówce jest zgodny z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej; GIS, Ministerstwa Zdrowia i MEN, a w szczególności dotyczy:

-        obowiązkowej dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć oraz każdorazowo przed jedzeniem i po skorzystaniu toalety;

-        zapewnienia 1 osobie przebywającej w pomieszczeniu min. 4 mpowierzchni użytkowej;

-        dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów w miejscu prowadzenia zajęć
a także ciągów komunikacyjnych i sanitariatów;

-        noszenia przez uczniów środków ochrony dróg oddechowych w drodze do szkoły        i z powrotem;

-        mierzenia temperatury ciała uczniów korzystających z zajęć – tylko
po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego – druk
do wypełnienia dostępny do pobrania na stronie internetowej szkoły;

-        innymi szczegółowymi zasadami opisanymi w Procedurze postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia lub podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w klasach  I-VIII w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie.

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia muszą odbywać się zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowie i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

Załączniki:

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b,c

https://www.gov.pl/attachment/f05b798e-0956-4ce9-a2d9-b1ec1fdd4abc

https://www.gov.pl/attachment/42744dc1-3f15-4456-ab6f-57479b425ef3

https://www.gov.pl/attachment/3a667336-62ed-445f-9417-f015adc3d3d1

https://www.gov.pl/attachment/7bfa2d80-7ecb-4f84-9cba-58999efbf4bf

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

https://www.gov.pl/attachment/66e7af5a-d711-4aa0-9ddc-a337e53fb366

Konsultacje w szkole

https://www.gov.pl/attachment/e08fd42e-a578-40da-9117-e60d14ce112c

Rewalidacja w szkole

https://www.gov.pl/attachment/38d9ca24-1c1c-4205-af25-0ee58a53964d

 

 

 

 

Harmonogram konsultacji z uczniami klasy VIII „a” SP nr 2 od 25 do 29 maja 2020 r.

Dzień tygodnia/Data Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala lekcyjna

Wtorek –

26 maj 2020

13.40 – 14.25 matematyka Lucyna Wiszowata sala gimn.
Czwartek –
28 maj 2020

13.00 – 13.45

14.00 - 14.45

j. polski

j. angielski

Justyna Mazurek

Agnieszka Waszczyk

sala gimn.

sala gimn.

Harmonogram konsultacji z uczniami klasy VIII „b” SP nr 2 od 25 do 29 maja 2020 r.

Dzień tygodnia/Data Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala lekcyjna

Poniedziałek –

25 maj 2020

13.00 – 13.45 j. polski Justyna Mazurek

sala gimn.

Środa –
27 maj 2020

13.00 – 13.45

13.50 – 14.35

j. angielski

matematyka

Tomasz Wicha

Lucyna Wiszowata

sala gimn.

sala gimn.

 

 

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

Szanowni Państwo,

w związku ze stopniowym wznawianiem pracy szkoły w tradycyjnej formie, informuję, że: 

 •  istnieje możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacji na terenie szkoły; 
 •  wznowione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I - III; 
 •  zorganizowane zostaną konsultacje dla uczniów klas ósmych; 
 •  zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów wszystkich klas.

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia muszą odbywać się zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi MZ, ME oraz GIS dla szkół podstawowych.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej wytycznymi.

Rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_30b_.pdf

Rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_30c.pd

Wytyczne_GIS__MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_edukacja_wczesnoszkolna_.pdf

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole_.pdf

Rekomendacje_GIS_zajecia_rewalidacyjne.pdf

Harmonogram konsultacji z uczniami klasy VIII SP w Kobylanach

od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Dzień tygodnia/Data Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala lekcyjna

Wtorek –

26 maj 2020

8,00 – 8.45

9.0.00 - 9.45

10.00 – 10.45

j. polski

j. angielski

matematyka

R. Malik

D. Jakubowska

T. Kolasa

14

14

14

Przedszkole Publiczne w Opatowie

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Opatowie informuje, że od 25.05.2020 roku przedszkole będzie otwarte. W godzinach pracy placówki tj. 6.00 – 16.00 realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice pracują czynnie i nie mają możliwości pracy zdalnej.

Przewidujemy też realizację zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych dla zdeklarowanych przedszkolaków.

 

Harmonogram pracy w Przedszkolu Publicznym w Opatowie od dnia 25 maja 2020 roku

   Tydzień/Data Dzień tygodnia Nauczyciel dyżurujący

I TYDZIEŃ

od 25.05.2020

do 29.05.2020

poniedziałek
 1. Iwona Karbarz
 2. Grażyna Hajdukiewicz
wtorek
środa
czwartek
piątek

II TYDZIEŃ

01.06.2020

od 05.06.2020

poniedziałek
 1. Elżbieta Wójcik
 2. Anna Dziadowicz
wtorek
środa
czwartek
piątek

III TYDZIEŃ

08.06.2020

do 12.06.2020

poniedziałek
 1. Anna Dziarmaga
 2. Grażyna Walkiewicz
wtorek
środa
czwartek
piątek

IV TYDZIEŃ

od 15.06.2020

do 19.06.2020

poniedziałek
 1. Dorota Chruściel
 2. Aneta Cybula
wtorek
środa
czwartek
piątek

V TYDZIEŃ

od 22.06.2020

do 25.06.2020

poniedziałek
 1. Anna Rączkiewicz
 2. Wiesława Słapek
wtorek
środa
czwartek
piątek