NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE OPATÓW 2020

W sobotę 5 września odbyła się IX edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie , podczas której obszerne fragmenty największych dzieł literatury polskiej odczytywane są publicznie.

Akcja została zainicjonowana w 2012 roku przez prezydenta RP , aby promować czytanie polskiej literatury , zauważać jej piękno , znaczenie , wartość oraz estetykę języka i stylu. Kontakt z dziełami wybitnych twórców literatury narodowej wzmacnia poczucie narodowej tożsamości, popularyzuje czytelnictwo oraz zwraca uwagę na potrzebę dbałości o polszczyznę.

W czasie dotychczasowych edycji Narodowego Czytania publicznie czytano:

Pana Tadeusza Adama Mickiewicza , Dzieła Aleksandra Fredry , Trylogię Henryka Sienkiewicza , Lalkę Bolesława Prusa , Quo vadis  Henryka  Sienkiewicza , Wesele Stanisława Wyspiańskiego , Przedwiośnie Stefana Żeromskiego wraz z tekstami Antologii Niepodlegości , Nowele Polskie Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej , Bolesława Prusa , Bruno Schulza , Władysława S. Reymonta, Stefana Żeromskiego , Henryka Sienkiewicza oraz Henryka Rzewuskiego.

W akcję Narodowe Czytanie włączają się wybitni Polacy – ludzie kultury, artyści , politycy , literaci oraz wszyscy zainteresowani. Znaczącą rolę odgrywa w niej Para Prezydencka , która z wielką pasją publicznie czyta fragmenty polskiej klasyki.

Narodowe Czytanie z każdym rokiem zyskuje coraz  większą rangę , znaczenie , popularność i sympatię Polaków mieszkających nie tylko w kraju , ale również na całym świecie.

W tym roku wspólnie czytaliśmy dramat Juliusza Słowackiego pt. Balladyna.

To wybitne dzieło polskiego romantyzmu, w którym Słowacki połączył realizm i fantastykę. Opowieść o dwóch siostrach – Alinie i Balladynie  wywarła duży wpływ na malarstwo , muzykę i rzeźbę. Liczne inscenizacje zrealizowane przez wybitnych reżyserów cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Nasze miasto Opatów również przyłączyło się do kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Z powodu sytuacji epidemicznej czytanie fragmentów Balladyny odbyło się w formie on-line z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji i przy użyciu nowych technologii. Było to dla biblioteki jako organizatora duże wyzwanie pod względem technicznym. Dlatego Dyrektor opatowskiej książnicy Danuta Szypulska  serdecznie dziękuje za współpracę i pomoc Niepublicznemu Technikum im.W.Andersa , LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie , Opatowskiemu Ośrodkowi Kultury , Radiu Opatów ,  Chórowi św.Marcina pod dyrekcją Pana Zdzisława Staniszewskiego oraz wszystkim którzy udostępnili bibliotece własne rekwizyty do wzbogacenia scenerii tegorocznego Narodowego Czytania.

 Do udziału w opatowskim Narodowym Czytaniu , zorganizowanym przez Powiatową i Miejsko –Gminną Bibliotekę Publiczną zaproszenie przyjęli i wcielili się w bohaterów dramatu przedstawiciele władz samorządowych – Pan Grzegorz Gajewski Burmistrz Miasta i Gminy Opatów wraz z małżonką Panią Elżbietą Gajewską , Pan Marcin Słapek  Wiceburmistrz  Miasta i Gminy Opatów z córką Mają Słapek , Pan Tomasz Staniek Starosta Opatowski , Pani Małgorzata Jalowska Wicestarosta Opatowski ,przedstawiciele Rady Gminy Pani Beata Wrzołek Przewodnicząca Rady Miejskiej , Pan Krzysztof Kawalec Radny Rady Miejskiej , dyrektorzy jednostek samorządowych , ludzie kultury ,oświaty , sztuki i literaci naszej Małej Ojczyzny Pani Longina Ordon Dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury , Pan Roman Dulny  instruktor OOK , Pani Agata Kasprowicz , Pan Artur Dębski współcześni autorzy poezji i powieści , Pani

Jadwiga Mianowska , Pan Zbigniew Nogal  aktywni członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki , Pani Maria Borzęcka emerytowany nauczyciel i wieloletni czytelnik opatowskiej biblioteki , Pan Waldemar Węglewicz emerytowany dyrektor PiMGBP w Opatowie oraz Pani Małgorzata Gilewska  i Pani Agnieszka Śliwa bibliotekarze biblioteki publicznej. Na zakończenie mieliśmy okazję wysłuchać piosenki  „Taki kraj „ w wykonaniu Aleksandry Tworek oraz „Sielanka o domu” wykonanie Amelia Hołody , Małgorzata Gawrońska , Julia Iskra , Jakub Iskra , Kacper Zaczkiewicz i chór św. Marcina.

Jak w poprzednie lata uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali pamiątkowe egzemplarze Balladyny Juliusza Słowackiego z pamiątkowym stemplem nadesłanym do biblioteki z Kancelarii Prezydenta RP.

Relacja on-line z Narodowego Czytania udostępniona została na bibliotecznym Facebooku , naszym kanale You Tube oraz stronie internetowej biblioteki w sobotę 5 września już od godz.9,00 , a w godzinach przedpołudniowych ( 11,00) relację z wydarzenia mogliśmy wysłuchać w Radio Opatów.

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie dziękuje wszystkim za udział i zaangażowanie. Wierzymy i mamy nadzieję ,że wszyscy uczestniczący w IX edycji Narodowego Czytania doświadczyli wiele radości i niezapomnianych przeżyć.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Narodowego Czytania w 2021 roku.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4