Program priorytetowy Moja Woda

Drugi nabór od 22.03.2021 r. do wyczerpania środków

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków.

Nabór wniosków przez WFOŚiGW

Wnioski w drugim naborze od dnia 22 marca 2021 r. do programu Moja Woda należy składać do WFOŚiGW w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji.

Więcej informacji na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/moja-woda

http://wfos.com.pl/program-czyste-powietrze/1024-oglosze-nie-o-naborze-program-moja-woda

 moja woda druga odslona na co dofinansowanie tw 1920x1080 - logo