Burmistrz Miasta i Gminy Opatów jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkową rekrutację na rachmistrzów spisowych, którzy do 30 września 2021 roku uczestniczyć będą w spisywaniu mieszkań i ludności na terenie Miasta i Gminy Opatów

Kandydat powinien:

 mieć ukończone 18 lat,

 cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 606723937

Zgłaszanie ofert do dnia 30 lipca 2021 roku.

W załączeniu formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego.

Kandydat może złożyć wypełniony formularz osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan),

- platformy ePUAP na adres: /k0m61a2dsw/skrytka

- pocztą tradycyjną (z dopiskiem „rekrutacja rachmistrzów” - liczy się data stempla pocztowego).

 

FORMULARZ – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności  

                        i mieszkań w 2021 r.