Uroczysty finał konkursu plastycznego „Życie bez używek”

We wtorek 17 sierpnia 2021 r. w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu w ramach przeciwdziałania uzależnieniom „Życie bez używek” adresowanego do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu ziemi opatowskiej. Spośród 22 nadesłanych autorskich dzieł wyróżniono aż 11 prac w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy Uczestnicy zostali hojnie nagrodzeni przez Organizatorów, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Marcin Słapek wraz z Panem Jarosławem Czubem, Katarzyną Czesną - Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Panią Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Danutą Szypulską wręczyli Laureatom i wszystkim Uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podczas uroczystości otwarta została wystawa z pracami Uczestników konkursu przygotowana przez pracowników biblioteki, dzięki której można podziwiać niezwykłą kreatywność dzieci, młodzieży i osób dorosłych z regionu Opatowszczyzny. Dzień pełen niezapomnianych wrażeń zakończyliśmy wspólnymi zdjęciami i słodkim poczęstunkiem.

Gratulujemy wszystkim Laureatom i Uczestnikom i dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu.

20210817124244 01 kopiowanie 1629275553