NOWE HORYZONTY na zlecenie Gminy Opatów, prowadzą Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych.
Celem diagnozy jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim czynników chroniących
i wspierających funkcjonowanie mieszkańców, jak i tych, które im zagrażają. Badaniem są objęci dorośli mieszkańcy
z terenu gminy Opatów, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy Opatów,

Ankieta obejmuje następujące obszary: postawy społeczne, przemoc, narkotyki i dopalacze, hazard, nikotyna, alkohol, internet i media.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy wcisnął przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do firmy prowadzacej badanie wyniki.

Poniżej link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/661954/gmina-opatow-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa-aktualizacja.html