Pragnę gorąco zachęcić Państwa  do kolejnej  edycji  „28 Akcja Sprzątanie Świata –  Polska”, która odbędzie się w dniu  17 – 19   września 2021r. pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Pamiętajmy, że „Sprzątanie świata” ma na celu także integrowanie i pobudzanie aktywności naszej społeczności lokalnej.

                                                                                                  Grzegorz Gajewski

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

 

spsw