Inauguracja cyklu spotkań                

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbyły się VIII Ogólnopolskie Spotkania Historyków, Archeologów, Prawników i Politologów, które poświęcono projektowi powołania  Opatowskiego Centrum Templariuszy. To była inauguracja cyklu spotkań, konferencji, które będą uzasadniać, że templariusze rzeczywiście przebywali w Opatowie.

            Z pomocą nowoczesnych technologii

 - To opowieść dla turystów, nasza oferta, którą chcemy oprzeć na faktach historycznych - mówił podczas spotkania burmistrz Grzegorz Gajewski. – Zamierzamy powołać u siebie Europejskie - Opatowskie Centrum Templariuszy, które znajdzie się w budynku po dawnym więzieniu. W ciągu miesiąca ogłosimy przetarg na jego przebudowę.

            Przebudowa budynku jest jednym z czterech składników rewitalizacji miasta, która będzie kosztować około 12 mln zł. Potem należy jeszcze obiekt wyposażyć. Gmina złożyła projekt na 10 mln zł z Polskiego Ładu. Prace ruszą dynamicznie, gdy tylko wpłyną środki.

- Z pomocą nowoczesnych technologii chcemy przypomnieć templariuszy – wyjaśniał burmistrz. -  Myślimy też o figurach dawnych rycerzy, które będą postawione w różnych punktach miasta. To będzie nowoczesne muzeum, turysta sam będzie mógł poznawać opatowską historię.

Do końca mojej kadencji chcę otworzyć Europejskie Centrum Templariuszy. Wszystko jednak zależy od dofinansowania.

            Nawet Oxford się interesował

            Podczas konferencji z dr Marian Kubicki podkreślał, że to już ósma z kolei sesja, tym razem niezwykła, szczególna, bo inicjuje powstanie Europejskiego Centrum Templariuszy. Chodzi o stworzenie takiego miejsca, by debatować na temat zakonów rycerskich.

Razem z centrum uruchamiamy cykl seminariów naukowych, na bazie tych sesji chcemy powołać centrum,

            - Może uda nam się rozświetlić tę przeszłość, bo już na pierwszej konferencji w 2012 r. dr Marek Florek odniósł się do problemu templariuszy – przypominał dr Marian Kubicki. - Później po raz kolejny na naszych sesjach powracał temat templariuszy. Wydawane materiały poszły w świat. Publikacją był nawet zainteresowany Oxford.  

            - Otwieramy na nowo badania, chcę podsumować badania, co można jeszcze zrobić, w jakim kierunku można pójść – kontynuował historyk. - Zastanowimy się, kto mógł ich sprowadzić do Opatowa, w jakim okresie mogli funkcjonować. Ich ślady są widoczne na budynku kolegiaty. Pisał o nich między innymi Jan Długosz. Notatki o templariuszach opatowskich zawierają też kroniki bernardyńskie z XVII wieku.

            Ważne są też dokumenty, jeden z 1189 roku, wydany przez Kazimierza Sprawiedliwego, drugi z 1295 roku, wydany przez niemieckiego króla. Niektórzy historycy odnoszą je do obecności templariuszy na tym terenie.

            Solidne podstawy

                Z powodu choroby w rodzinie nie dotarł na spotkanie Krzysztof Kurzeja, Wielki Przeor Polski Zakonu Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej.

            Sympozjum było początkiem popularyzacji wiedzy o templariuszach. Następne planowane jest w maju 2022 r. - Chcę, aby historia, którą będziemy opowiadać turystom, miała solidne podstawy, wynikające z analizy przeszłości zarówno Opatowa, jak i samego zakonu – podkreślał burmistrz Grzegorz Gajewski.

Komitet Organizacyjny

mgr Grzegorz Adam Gajewski (Burmistrz Miasta i Gminy Opatów) – przewodniczący, kierownik organizacyjny, mgr Marcin Michał Słapek (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów), mgr Beata Maria Górecka (przewodnicząca Rady Miejskiej Opatowa), dr Longina Ordon (dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury), dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – przewodniczący, kierownik naukowy, mgr Jarosław Czub (Urząd Miasta i Gminy Opatów).

RADA NAUKOWA

dr hab. Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. UJK dr hab., Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. UJK dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. UJK dr hab. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Wiktor Węglewicz (Opatów), prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

xxxxDSC02635