INFORMACJA

       URZĄD STANU CYWILNEGO SPRAWY SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO, ORAZ WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH REALIZOWANE JEST W GODZINACH 710 - 1430.